Luchtverontreiniging: een determinant voor COVID-19?

Commentaar
28-05-2020
Johannes C.C.M. in ’t Veen, Jasper H. Kappen en Onno C.P. van Schayck

Er zijn allerlei factoren die een ongunstige invloed hebben op het beloop van COVID-19. Sociaal-economische factoren spelen een rol, maar ook overgewicht en het roken van sigaretten. Mogelijk draagt ook luchtverontreiniging bij aan een ernstiger beloop van COVID-19. Wat zijn redenen om te veronderstellen dat daar een verband tussen is?

De COVID-19-pandemie door het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) heeft een enorme impact op de maatschappij, maar het virus kon ook zo toeslaan door de wijze waarop wij leven. Het virus sprong over van dier op mens in China, waar veel mensen dicht op elkaar leven met weinig aandacht voor dierenwelzijn en hygiëne. Het virus ging vervolgens letterlijk ‘viral’ door onze ongebreidelde mobiliteit. Tegelijkertijd kwamen er steeds meer aanwijzingen dat ons leefpatroon ook bijdraagt aan de slagkracht van het virus. Sociaal-economische factoren spelen een rol, evenals overgewicht en het roken van sigaretten. Daarnaast vraagt een mogelijke relatie tussen luchtverontreiniging en een ernstiger beloop van COVID-19 onze aandacht.1

Gezondheidsschade door luchtverontreiniging

De effecten van een infectie met SARS-CoV-2 op een individu zijn direct aanwijsbaar, maar de gezondheidsschade door luchtverontreiniging is veel moeilijker in kaart te brengen. Inmiddels staat vast dat een slechtere luchtkwaliteit onder andere leidt tot meer luchtwegklachten en meer hart- ...