Gevallen van zwaren ileotyphus met geringe of ontbrekende verhooging der temperatuur

Onderzoek
Talma, S.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:58