De beteekenis van geringe temperatuursverhooging bij longtuberculose

Onderzoek
Fischer, J.G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:805-6