Gerandomiseerd onderzoek naar het effect van oestrogeen-progestageensubstitutietherapie op coronaire hartziekten bij postmenopauzale vrouwen met coronairziekten

Nieuws
I.C.D. Westendorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:430

Observationele onderzoeken laten een met 30-50 verlaagde kans op coronaire hartziekten zien voor gebruiksters van postmenopauzale oestrogeensubstitutietherapie (ERT) of gecombineerde oestrogeen-progestageensubstitutietherapie (HRT) vergeleken met niet-gebruiksters. Hoewel deze bevindingen sterk, consistent en plausibel zijn, zullen de meeste vormen van bias (onder andere selectiebias) het gunstige effect van oestrogenen doen overschatten. Een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties