Genetische factoren en omgevingsfactoren beïnvloeden de instelling op antistolling

Onderzoek
K. Hamulyák
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:460

Vitamine-K-antagonisten worden veel gebruikt voor profylaxe en behandeling van veneuze en arteriële trombo-embolie. Zoals bekend is er een enorme interindividuele variatie in de respons op de voorgeschreven doseringen en moet steeds rekening worden gehouden met zowel over- als onderdosering. Deze variatie wordt voor een deel bepaald door genetische factoren. Dit…

Ook interessant

Reacties