Genetische resistentie tegen cumarinederivaten
Open

Gemuteerd vitamine K-epoxidereductase
02-09-2009
Mirjam H.A. Hermans, Jeroen Poodt, J.H.H. (Anke) van Geest-Daalderop, Nathalie C. Péquériaux en Jean M.H. Conemans

In 2006 werd in dit tijdschrift een casus gepubliceerd van een 78-jarige man met partiële acenocoumarol- en fenprocoumonresistentie. Als vermoedelijke oorzaak werd een afwijking in het gen voor vitamine K-epoxidereductasecomplex subunit 1 (VKORC1-gen) gesuggereerd. Wij vonden bij deze patiënt een nieuwe, tot nu toe onbekende mutatie in het VKORC1-gen, die waarschijnlijk de oorzaak is van de eerder vastgestelde resistentie. De mutatie betreft een polymorfisme in exon 2, dat de inbouw voorspelt van arginine in plaats van tryptofaan op positie 59 van het VKOR-eiwit (p.Trp59Arg-mutatie). Inmiddels detecteerden we dezelfde mutatie bij een 2e patiënt met cumarinederivatenresistentie. Het feit dat de mutatie niet voorkwam bij 100 controlepersonen met een goede respons op cumarinederivaten en de wetenschap dat aminozuur 59 een evolutionair geconserveerd aminozuur is, maken het waarschijnlijk dat bij deze 2 patiënten het gevonden polymorfisme inderdaad de oorzaak was van de partiële acenocoumarol- en fenprocoumonresistentie.