Genetische experimenten en de toepassing van de resultaten

Klinische praktijk
H.J.J. Leenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:349-53

De genetica ontwikkelt zich snel. De ontdekking van DNA-recombinatie heeft aan die ontwikkeling een stoot gegeven. Deze en andere methoden van genetisch onderzoek hebben ethische en juridische discussie opgeroepen en vooral ook vragen over de geoorloofdheid en grenzen van genetische manipulatie met menselijke cellen. Het gaat daarbij niet alleen om wetenschappelijk handelen, maar ook over de toepassing van dergelijke manipulatie bij mensen. Overigens is de grens tussen wetenschappelijk onderzoek en toepassing bij de mens op dit gebied soms moeilijk te trekken.

Zoals vaak het geval is bij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, hebben de nieuwe en de te verwachten mogelijkheden van de genetica positieve en negatieve aspecten. De risico's van genetische manipulatie zijn evident, maar tegelijk moet worden geconstateerd dat deze manipulatie kan bijdragen aan de oplossing van menselijke problemen. Het gewicht dat in de ethische en juridische discussie aan die verschillende aspecten wordt toegekend, bepaalt in belangrijke mate de gang van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.J.J.Leenen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties