General and systemic pathology.

Media
J.C.E. Underwood
J. Bras
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:848

General and systemic pathology. 2e druk. Onder redactie van J.C.E.Underwood. 941 bl., fig., tabellen. Churchill Livingstone, New York 1996. ISBN 0443-05282-4. Prijs: ingen. ƒ  105,70.

De tweede druk van dit, primair voor studenten geneeskunde geschreven pathologieboek, voldoet, mede dankzij de goede lay-out, op alle punten aan zijn doelstelling. De hoofdonderdelen…

Ook interessant

Reacties