Review of general psychiatry

Media
H.H. Goldman
M.W. Hengeveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:710

H.H.Goldman, Review of general psychiatry. 5e druk. 583 bl., fig., tabellen. Lange Medical Books/McGraw-Hill, New York 2000. ISBN 0-8385-8434-9. Prijs: ingen. ƒ 125,95.

Het bijzondere aan dit Amerikaanse leerboek psychiatrie voor medisch studenten is dat het een uitgebreide sectie bevat waarin de preklinische aspecten van het vakgebied worden besproken. Vrijwel…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties