Geneesmiddelenonderzoek in de oncologie
Open

Vorderingen in het genoomtijdperk
Stand van zaken
19-02-2014
Sander Bins, Jan H.M. Schellens, Emile E. Voest en Stefan Sleijfer
  • Nieuwe mogelijkheden voor genetische diagnostiek veroveren in snel tempo een plaats in de klinische praktijk binnen de oncologie.

  • Op basis van specifieke genetische afwijkingen kunnen histologisch gekarakteriseerde solide tumoren verder worden onderverdeeld in subgroepen.

  • De verdere onderverdeling van tumoren heeft geleid tot de ontwikkeling van therapieën die op deze genetische veranderingen gericht zijn.

  • Klinisch onderzoek naar deze middelen bij genetisch gekarakteriseerde patiëntengroepen moet efficiënter plaats gaan vinden dan bij het huidige geneesmiddelenonderzoek in de oncologie gebeurt.

  • Heterogeniteit van het tumorgenoom en de verandering hierin – in de primaire tumor zowel als de metastasen – bemoeilijken de identificatie van belangrijke genetische afwijkingen.

  • In Nederland wordt momenteel een netwerk van ziekenhuizen en instituten gevormd, het Center for Personalized Cancer Treatment, waarbinnen genoomstudies van tumoren en klinische oncologische studies mogelijk zijn, met als doel de ontwikkeling van geneesmiddelen efficiënter plaats te laten vinden.