Gemeenschappelijk advies van het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Urologie over vasectomie en prostaatkanker

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1474

In het nummer van 17 februari 1993 van Journal of the American Medical Association (JAMA) werden 2 artikelen gepubliceerd waarin een verhoogd relatief risico van prostaatkanker werd beschreven voor patiënten die langer dan 20 jaar tevoren vasectomie ondergingen of ten tijde van de vasectomie ouder waren dan 40 jaar.12 De daaropvolgende adviezen van ‘The American Urological Association’ (AUA), te weten het inlichten van patiënten die vasectomie willen ondergaan en het controleren van bovengenoemde risicogroepen, werden vooralsnog overgenomen door de Nederlandse Vereniging voor Urologie. Aan dit onderwerp werd ook in dit tijdschrift aandacht besteed.3 Sindsdien is overleg gepleegd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties