Geluk is besmettelijk

Onderzoek
Yvo Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A223

Waarom dit onderzoek?

Geluk is een component van gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft reeds vele determinanten van geluk geïdentificeerd, maar het is niet goed bekend welke rol geluk van personen in de sociale omgeving speelt.

Onderzoeksvraag

Verspreidt geluk zich van persoon tot persoon en bestaat er clustering van gelukkige personen binnen…

Ook interessant

Reacties