Het belang van vaccinatie

Gele koorts uit Brazilië

Klinische praktijk
Anika Vermeij
Lennert Slobbe
Corine H. GeurtsvanKessel
Els van Nood
Chantal B.E.M. Reusken
Perry J.J. van Genderen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2737
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Sinds 2016 is er sprake van een sterke stijging van het aantal patiënten met een gelekoortsinfectie in Brazilië. Dit vormt een risico voor reizigers naar dit gebied die niet gevaccineerd zijn.

Casus

Begin januari kwam een ongevaccineerde reiziger uit São Paulo naar onze polikliniek met klachten die later bleken te passen bij een gelekoortsinfectie. De ziekte uitte zich bij hem met name in koorts, rugpijn, misselijkheid en een forse stijging van de leverenzymwaarden. Gele koorts verloopt gewoonlijk in meerdere fasen: het begint met een infectieuze periode, die overgaat in een tweede fase met klinische verbetering die ofwel doorzet, ofwel overgaat in een derde fase die uiteindelijk kan leiden tot multi-orgaanfalen. Bij onze patiënt heeft de derde fase zich niet voorgedaan.

Conclusie

Vaccinatie tegen gele koorts is de belangrijkste preventieve maatregel bij een reis naar gebieden waar het gelekoortsvirus circuleert. Gele koorts mag niet vergeten worden in de differentiaaldiagnose van een reiziger met koorts.

Auteursinformatie

Havenpolikliniek Rotterdam, Diagnostisch Centrum Tropenziekten: A. Vermeij, coassistent; dr. L. Slobbe en dr. E. van Nood, internisten-infectiologen (tevens: Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde); dr. P.J.J. van Genderen, internist. Erasmus MC, Rotterdam, afd. Viroscience: dr. C.H. GeurtsvanKessel, arts-microbioloog; dr. C.B.E.M. Reusken, viroloog.

Contact A. Vermeij (anikavermeij@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anika Vermeij ICMJE-formulier
Lennert Slobbe ICMJE-formulier
Corine H. GeurtsvanKessel ICMJE-formulier
Els van Nood ICMJE-formulier
Chantal B.E.M. Reusken ICMJE-formulier
Perry J.J. van Genderen ICMJE-formulier
Gele koorts in Nederland

Ook interessant

Reacties