Geld voor preventie juist wél nuttig besteed

Preventiekosten
Lester du Perron

Preventie is het voorkómen van ziekte. Bijvoorbeeld door voldoende te bewegen of door te stoppen met roken. De overheid stimuleert zulke preventie, maar vaak speelt daarbij de vraag of de kosten van de maatregel wel opwegen tegen de besparing die het geeft op zorgkosten. Met andere woorden: de vraag of preventie wel kosten-effectief is.

Al verschillende keren is beschreven dat bepaalde preventieve maatregelen, zoals stimuleren van stoppen met roken of aanzetten tot meer bewegen, waarschijnlijk niet kosten-effectief zijn. Dat volgt bijvoorbeeld uit de berekening dat mensen na het stoppen met roken langer leven, maar daardoor uiteindelijk ook meer zorgkosten maken dan wanneer zij door het roken eerder zouden overlijden.

Die rekensom is echter te kort door de bocht, schrijven betrokken professionals in Medisch Contact. Door preventie krijgen mensen namelijk niet alleen een langer leven, maar dragen ze ook meer bij aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door langer te werken, of zich minder vaak ziek te melden. De auteurs roepen daarom op bij onderzoek naar preventie oog te houden voor de maatschappelijke impact ervan, en niet alleen te kijken naar zorgkosten. Preventieve maatregelen zouden dan waarschijnlijk veel vaker juist wél kosten-effectief blijken.

Klik hier voor het artikel in Medisch Contact

Gerelateerde artikelen

Reacties