Geïsoleerde perfusie van de lever met melfalan

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1455

Vahrmeijer et al. behandelden 24 patiënten met inoperabele levermetastasen van een colorectaal carcinoom met geïsoleerde leverperfusie met zeer hoge doseringen melfalan. De patiënten hadden elders in het lichaam geen aanwijzingen voor uitzaaiingen. In dit fase-I-onderzoek werd met isotopen gecontroleerd of zich lekkage van het perfusaat naar de grote circulatie voordeed…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties