Gehoorverlies bij jonge mensen is niet altijd onschuldig

Klinische praktijk
P. van den Broek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:689-92

Dames en Heren,

Gehoorverlies is een veel voorkomende klacht. Vaak kan de oorzaak ervan worden opgespoord door een goede anamnese, otoscopisch onderzoek en eenvoudig audiometrisch onderzoek. Ik zal u in deze les geen gedetailleerde beschrijvingen geven van de meest voor de hand liggende oorzaken, maar wel wijzen op de hachelijkheid van een te oppervlakkige interpretatie van klinische en audiometrische gegevens. Vooral bij adolescenten en jonge volwassenen is men vaak weinig bedacht op ernstige afwijkingen. De volgende ziektegeschiedenissen mogen dit verduidelijken.

Patiënte A zit op 17-jarige leeftijd in de vijfde klas van het VWO wanneer ze, nu vijf jaar geleden (1981), een KNO-arts consulteert wegens verminderd gehoor. Zij heeft reeds enige tijd gemerkt dat ze op school niet alles goed kan volgen; desondanks zijn haar prestaties goed. In de anamnese worden geen duidelijke aanknopingspunten voor een oorzaak van haar slechthorendheid gevonden; mogelijk is er een familiaire predispositie, omdat een oom en…

Auteursinformatie

St. Radboudziekenhuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.P.van den Broek, KNO-arts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties