Geheugen

Media
L.R. Squire
E.R. Kandel
P.J. Koehler
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:741-2

L.R.Squire en E.R.Kandel, Geheugen. Van moleculen tot geest (Wetenschappelijke Bibliotheek, deel 69). 229 bl., fig. Natuur & Techniek, Amsterdam 2001. ISBN 90-73035-99-5. Prijs: geb. € 37,50.

Squire en Kandel zijn erin geslaagd een interessante, goed leesbare synthese te schrijven van de kennis over het geheugen vanuit hun beider disciplines: de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties