Latere effecten blijken slecht voorspelbaar

Geen vroeg effect van antidepressiva? Houd hoop!

Iris Lommerse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3993

Als depressieve patiënten 2 weken na het starten van antidepressiva nog geen positief effect hiervan ondervinden, is de kans op respons na 12 weken nog steeds aanzienlijk. Ymkje Anna de Vries en haar collega’s van het UMCG concludeerden dit op basis van hun meta-analyse naar de voorspellende waarde van een…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties