Geen sekseverschillen bij acuut coronair syndroom?

Josephine M.J. Stoffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4953

De symptomen van een acuut coronair syndroom vertonen meer overeenkomsten tussen mannen en vrouwen dan vaak wordt gedacht. De belangrijkste verschillen zijn echter dat de pijn bij vrouwen regelmatig veel heviger is en vaker uitstraalt naar de kaak.

artikel

Dit concluderen Loes Wouters en collega’s uit een cross-sectioneel onderzoek (BMJ Open 2021;11:e42406). Zij beluisterden telefoongesprekken van 1.796 mensen (993 vrouwen) die de huisartsenpost belden vanwege pijn op de borst en gerelateerde symptomen. Vervolgens stelden ze vast welke diagnose deze mensen uiteindelijk kregen aan de hand van ICPC-codes in het huisartsendossier.

Een minderheid van de bellers had daadwerkelijk een acuut coronair syndroom (ACS) (vrouwen: 8,6%; mannen: 15,0%). Mannen en vrouwen met een ACS waren gemiddeld ouder (vrouwen: gemiddeld 73,6 jaar bij ACS vs. 57,8 jaar zonder ACS; mannen: gemiddeld 67,2 vs. 56,9 jaar). Bij een ACS belde meestal iemand anders voor de patiënt naar de huisartsenpost; voor mannen belde meestal hun vrouwelijke partner (53,3%) en voor vrouwen belde hun dochter (20,0%), mannelijke partner (17,6%) of een verpleegkundige (17,6%).

De meeste bellers klaagden over pijn op de borst. Bij een ACS beschreven zowel mannen als vrouwen het vaakst retrosternale pijn (vrouwen: 62,3% vs. 40,3% van de vrouwen zonder ACS; mannen: 52,5% vs. 39,7%). Deze pijn was merendeels drukkend van aard (vrouwen: 78,6% vs. 61,5%; mannen: 82,1% vs. 57,4%) en straalde ook vaker uit naar de armen (vrouwen: 75,6% vs. 45,9%; mannen: 56,0% vs. 34,8%). Vrouwen beschreven bij een ACS vaker uitstraling naar de kaak (50,0% vs. 22,9%) en de pijn was over het algemeen ernstiger (een score van ≥ 8 op een 10-puntsschaal bij 65,4% vs. 38,1%). Autonome verschijnselen, zoals misselijkheid en duizeligheid, waren bij geen van de seksen gerelateerd aan een ACS. Een ambulance werd voor beide geslachten even vaak ingeschakeld. De onderzoekers geven aan dat de pathofysiologische mechanismen weliswaar een andere prevalentie hebben bij vrouwen, maar dat dit niet tot andere klachtenuiting hoeft te leiden.

De onderzoekers concluderen dat er meer gelijkenissen dan verschillen bestaan in de symptomen van een ACS bij mannen en vrouwen. Ze waarschuwen voor een te grote nadruk op sekseverschillen bij de beoordeling van acute pijn op de borst, omdat dit zelfs zou kunnen leiden tot onderverwijzing.

Jonas de Jong, cardioloog in het OLVG, zet een kanttekening bij het onderzoek. De Jong: ‘Alleen mannen en vrouwen die voorbij de telefonische triage gekomen zijn, zijn geanalyseerd. Mogelijk zijn daardoor patiënten gemist met een acuut coronair syndroom met echt atypische klachten. Verder laten recente onderzoeken zien dat ‘typisch vrouwelijke’ oorzaken van een acuut coronair syndroom, zoals spontane dissectie, ook voorkomen bij mannen nu daar beter op gelet wordt.’

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties