Geen invloed van een vliegtuigongeluk nabij Zuid-Limburg op de ervaren gezondheid van omwonenden, wel toename van de ervaren milieuhinder

Onderzoek
C.J.P.A. Hoebe
K.J. Hajema
A.W. Jongmans-Liedekerken
I.M.J.G. Tijssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1354-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken van de invloed van een ongeluk met een tankvliegtuig in Duitsland, net over de grens met Zuid-Limburg, op de lichamelijke en psychische gezondheid en de ervaren milieuhinder bij Nederlandse omwonenden.

Opzet

Vergelijkend onderzoek.

Methode

Drie maanden vóór een vliegtuigongeluk was een vragenlijst verspreid onder een willekeurige steekproef van omwonenden van de latere ramplocatie en controlepersonen die ongeveer 20 km van deze locatie verwijderd waren. Een jaar na het ongeluk werd het onderzoek herhaald. Bij de vragenlijsten werd niet gerefereerd aan de vliegtuigramp, waardoor de respondenten ‘geblindeerd’ waren voor het doel van het onderzoek. In de vragenlijst waren vragen opgenomen over demografische kenmerken, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en milieuhinder. In de eerste meting was de respons 59 (544/926) en in de tweede 75 (677/900). Geconstateerde verschillen werden met behulp van lineaire regressieanalyse gecontroleerd op eventuele effecten van verstorende variabelen.

Resultaten

Er was geen invloed van het ongeluk op de ervaren lichamelijke en psychische gezondheid. Een jaar na het ongeluk werd bij omwonenden wel een ernstige toename van de ervaren geluidshinder van vliegtuigen geconstateerd. Het geluid van overvliegende vliegtuigen was in absolute zin de grootste oorzaak van hinder. Ruim 1 op de 3 omwonenden ervoer ernstige hinder door dagelijks vliegtuiglawaai, vergeleken met 1 op de 6 vóór het ongeluk. De scores voor stank- en stofhinder onder omwonenden waren ruim verdubbeld na het ongeluk. Ten opzichte van controlepersonen was onder omwonenden de score voor stankhinder door vliegtuigen ruim 20 keer zo groot en die voor stofhinder 40 keer zo groot. De hinder die werd ondervonden van wegverkeer door geluid, stank en stof was ook significant toegenomen, echter in mindere mate dan de hinder door vliegtuigen.

Conclusie

Er was geen invloed van het ongeluk op de gezondheid. Er was een jaar na het ongeluk een sterk verminderde tolerantie ten aanzien van hinder door vliegtuigen en - in mindere mate - ten aanzien van vergelijkbare hinderbronnen, zoals wegverkeer.

Auteursinformatie

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Oostelijk Zuid-Limburg, Postbus 155, 6400 AD Heerlen.

C.J.P.A.Hoebe, sociaal-geneeskundige; dr.K.J.Hajema, epidemioloog; mw.dr.A.W.Jongmans-Liedekerken, medisch milieukundige; mw.dr. I.M.J.G.Tijssen, socioloog.

Contact C.J.P.A.Hoebe (hoebec@ggdozl.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties