Geen hocus POCUS

Ter discussie
17-09-2020
Julien B.C.M. Puylaert en Rick R. van Rijn

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Amsterdam: dr. J.B.C.M. Puylaert, radioloog; prof.dr. R.R. van Rijn, radioloog.

Contact: J.B.C.M. Puylaert (dr.jbcmpuylaert@wxs.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Julien B.C.M. PuylaertICMJE-formulier
Rick R. van RijnICMJE-formulier