Geen extra suïcides tijdens eerste golf

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4864

In de eerste maanden van de covid-19-pandemie was het aantal zelfdodingen niet hoger dan gebruikelijk. Een analyse van de cijfers uit 21 landen laat zien dat in sommige regio’s mogelijk juist iets minder mensen zichzelf van het leven beroofden.

artikel

Dat de pandemie ook het geestelijk functioneren van mensen beïnvloedt lijkt moeilijk te betwisten, maar of dat ook heeft geleid tot gedragsveranderingen was nog onbekend. Mogelijk leidde de pandemie en de daaraan gekoppelde lockdowns tot een toename van het aantal mensen met somberheidsklachten. Een internationale onderzoeksgroep verzamelde in 21 rijke of redelijk welgestelde landen gegevens over het aantal suïcides in de periode april-juni 2020, met het idee dat het aantal suïcides een betrouwbare afgeleide kan zijn van het geestelijk welbevinden van de bevolking (Lancet Psychiatry. 2021; online 13 april).

In 12 van de onderzochte landen of regio’s bleek het aantal suïcides in de onderzochte periode juist iets lager te liggen dan gemiddeld in de maanden tot jaren daarvoor. In Japan bijvoorbeeld lag het aantal zelfdodingen in de eerste golf 6% lager dan normaal, wat een statistisch significant verschil was. In de rest van de regio’s week het aantal suïcides niet af van het gemiddelde. Zo lag het aantal in Nederland op 594, wat in lijn was met de 588 suïcides die de onderzoekers hadden verwacht op basis van de historische cijfers.

Om te zien hoe robuust deze resultaten waren, speelden de onderzoekers ook nog met de begin- en einddata van hun analyses, maar dit veranderde het beeld niet. De conclusie van het artikel is dan ook dat de pandemie in rijkere landen in de eerste maanden hooguit tot een afname van het aantal suïcides heeft geleid. De auteurs geven hiervoor geen duidelijke verklaring. Mogelijk hebben lockdowns door het beperken van interacties juist het effect dat ze in ieder geval initieel de sociale stress verminderen?

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties