Geen effect van verlengde drainage na open-hartchirurgie op de incidentie van postoperatieve pericardiale effusie

Onderzoek
Y.M. Smulders
M.E. Wiepking
A.C. Moulijn
J.J. Koolen
C.A. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:798-4
Abstract

Samenvatting

Pericardiale effusie (PE) komt frequent voor na open-hartchirurgie en leidt in enkele gevallen tot complicering van het postoperatieve beloop. Dit onderzoek had als doel om uit te zoeken of de incidentie van PE teruggedrongen kan worden met een verlenging van de postoperatieve drainageduur. Hiertoe onderzochten wij 100 patiënten, die op gerandomiseerde wijze waren ingedeeld in 2 groepen. In groep I (50 patiënten) vond standaarddrainage van de thorax plaats. In groep II (50 patiënten) werd de drainageduur met 24 uren verlengd.

Het volume van het gedurende de additionele periode gedraineerde vocht hing niet samen met de voorafgaande vochtproduktie. Echocardiografie op de zesde postoperatieve dag wees uit dat PE in beide groepen in nagenoeg gelijke mate voorkwam: 26 patiënten in groep I, 29 patiënten in groep II. De effusie leidde nooit tot tekenen van een harttamponade. PE kwam frequenter voor bij patiënten met een additioneel drainagevolume van > 60 ml (p < 0,01).

Wij concluderen dat verlengde drainage geen gunstig effect heeft op het optreden van postoperatieve PE en dat de oorzaak van postoperatieve PE waarschijnlijk in een aantal gevallen reeds in het vroege postoperatieve beloop aanwezig is.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiopulmonale Chirurgie en Cardiologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Y.M.Smulders en M.E.Wiepking; dr.A.C.Moulijn, cardiopulmonaal chirurg; dr.J.J.Koolen en prof.dr.C.A.Visser, cardiologen.

Contact dr.A.C.Moulijn

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties