Geen betere prognose door uitgebreide lymfklierdissectie bij maagresectie wegens maagkanker; een prospectief, gerandomiseerd Nederlands onderzoek

Onderzoek
J.J. Bonenkamp
J. Hermans
M. Sasako
K. Welvaart
S. Meyer
J.T.M. Plukker
P.J. van Elk
H. Obertop
D.J. Gouma
J.J.B. van Lanschot
C.W. Taat
P.W. de Graaf
M.F. von Meyenfeldt
H.W. Tilanus
I. Songun
C.J.H. van de Velde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1523-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijking van de standaardlymfklierdissectie (D1) met de uitgebreide lymfklierdissectie (D2) als behandeling van maagkanker.

Opzet

Prospectief, gerandomiseerd.

Methoden

In de periode van 1 augustus 1989-30 juni 1993 waren 1078 patiënten met maagkanker die jonger waren dan 85 jaar door 80 ziekenhuizen in Nederland bij het onderzoekscentrum aangemeld en aldaar gerandomiseerd. Van hen konden 711 een curatieve resectie ondergaan: 380 een D1- en 331 een D2-dissectie. Follow-uponderzoek vond iedere 3 maanden plaats in het eerste jaar na de operatie, en halfjaarlijks daarna. Follow-upgegevens werden door de behandelend chirurg verstrekt op aparte formulieren. De peildatum was 1 december 1997. Uitkomstmaten waren 5-jaarsoverleving en tumorrecidief.

Resultaten

De curatief geopereerde patiënten waren 215 mannen en 165 vrouwen met een mediane leeftijd van 67 jaar in de D1-groep en 187 mannen en 144 vrouwen met een mediane leeftijd van 65 jaar in de D2-groep. Ziekenhuismorbiditeit (D1-groep: 25; D2-groep: 41), ziekenhuissterfte (D1-groep: 4; D2-groep: 10) en mediane opnameduur (D1-groep: 14 dagen; D2-groep: 16 dagen) waren significant slechter in de D2-groep. De 5-jaarsoverleving was bij D1-dissectie 45 en bij D2-dissectie 47 (95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI) voor het verschil: -9,6-5,6). Ook de 5-jaarsrecidiefkans na microscopisch radicale resectie was niet significant verschillend: 43 voor bij D1- en 37 bij D2-dissectie (95-BI: -2,4-14,4).

Conclusie

De significant hogere morbiditeit bij een D2-lymfklierdissectie wordt niet gecompenseerd door een betere overleving. Uitgebreide lymfklierdissectie kan in onze populatie niet als standaardbehandeling toegepast worden.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Heelkunde: dr.J.J.Bonenkamp (thans: Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Chirurgie, Amsterdam), prof.dr.K.Welvaart en prof.dr.C.J.H.van de Velde, chirurgen; mw.dr.I.Songun, arts.

Afd. Medische Statistiek: dr.J.Hermans, statisticus.

National Cancer Center Hospital, Tokio, Japan.

M.Sasako, chirurg.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Prof.dr.S.Meyer, chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Groningen.

Dr.J.T.M.Plukker, chirurg.

Deventer Ziekenhuis, locatie St. Geertruiden, afd. Chirurgie, Deventer.

Dr.P.J.van Elk, chirurg.

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Prof.dr.H.Obertop, prof.dr.D.J.Gouma, dr.J.J.B.van Lanschot en dr. C.W.Taat, chirurgen.

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Chirurgie, Delft.

Dr.P.W.de Graaf, chirurg.

Academisch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Maastricht.

Prof.dr.M.F.von Meyenfeldt, chirurg.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Dr.H.W.Tilanus, chirurg.

Contact prof.dr.C.J.H.van de Velde

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met de namen van alle auteurs van de eerste publicatie. Het is mede geschreven namens de deelnemers aan het Nederlandse maagkankeronderzoek, die na het artikel staan vermeld.

Ook interessant

Reacties