Belastende evaluatiedruk of hulp bij kwaliteitsverbetering?

Gebruik van kwaliteitsevaluaties door internisten

Onderzoek
Paetrick M. Netten
Ahmet Kinaci
M.J.M.H. (Kiki) Lombarts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7744
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in hoe internisten en aiossen interne geneeskunde kwaliteitsevaluaties gebruiken en wat hun mening is over deze evaluaties.

Opzet

Vragenlijstonderzoek.

Methode

Alle 139 internisten en aiossen die deelnamen aan de landelijke opleidersdag interne geneeskunde van 2012 werden uitgenodigd anoniem vragen te beantwoorden over het feitelijk gebruik van verschillende kwaliteitsevaluaties en hun mening te geven over deze evaluaties. De vragenlijst bestond uit gesloten en open vragen. De antwoorden werden geanalyseerd met beschrijvende statistiek. De kwalitatieve gegevens werden door de onderzoekers gezamenlijk geanalyseerd.

Resultaten

In totaal participeerden 123 artsen (88% van de 139 deelnemers aan de opleidersdag) uit 45 opleidingsziekenhuizen (74% van alle vervolgopleidingen interne geneeskunde) in deze studie. Alle respondenten hadden als individu of als lid van een groep recent geparticipeerd in 1 of meer kwaliteitsevaluaties. Vakgroepen en maatschappen voerden in veel gevallen vaker dan verplicht kwaliteitsevaluaties uit. Voordelen van kwaliteitsevaluaties werden door de respondenten herkend en erkend. Nadelen van kwaliteitsevaluaties hadden betrekking op de methode, de wijze van gebruik en de ongewenste effecten. De meeste vakgroepen en maatschappen maakten afspraken over de omgang met evaluatieresultaten. Ook werden individuele resultaten meestal besproken.

Conclusie

Internisten – al dan niet in opleiding – maken massaal en intensief gebruik van kwaliteitsevaluaties. Tevens erkennen zij de voor- en nadelen van kwaliteitsevaluaties. Gerichte acties om te komen van ‘meten’ naar ‘verbeteren’ zijn gewenst.

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis en Jeroen Bosch Academie, afd. Inwendige geneeskunde, ’s-Hertogenbosch.

Dr. P.M. Netten, internist

Academisch Medisch Centrum, Onderzoeksgroep Professional Performance, Center for Evidence-Based Education, Amsterdam.

A. Kinaci, coassistent; prof.dr. M.J.M.J. Lombarts, gezondheidswetenschapper.

Contact dr. P.M. Netten

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Paetrick M. Netten ICMJE-formulier
Ahmet Kinaci ICMJE-formulier
M.J.M.H. (Kiki) Lombarts ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties