Gebruik van de huisartsenpost door migranten*

Wat zijn hun motieven en verwachtingen?
Onderzoek
15-08-2018
Ellen Keizer, Peter Bakker, Paul Giesen, Michel Wensing, Femke Atsma, Marleen Smits en Maria van den Muijsenbergh

Auteursinformatie

Radboudumc, Radboud Institute for Health Sciences, Nijmegen. Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare): dr. E. Keizer, socioloog (thans: Institute of Primary Care, University Hospital Zürich, Zürich, Zwitserland); dr. P. Bakker, MSc, huisarts in opleiding (tevens: afd. Eerstelijnsgeneeskunde); dr. P. Giesen, huisarts; prof.dr. M. Wensing, gezondheidszorgonderzoeker; dr. F. Atsma, epidemioloog; dr. M. Smits, gezondheids- en communicatiewetenschapper. Afd. Eerstelijnsgeneeskunde: prof.dr. M. van den Muijsenbergh, huisarts (tevens: Pharos, Utrecht).

Contact: E. Keizer (ellen.keizer@usz.ch)

 

Verantwoording

Anita Oude Bos, onderzoeksmedewerker IQ healthcare, Radboudumc, verzamelde de gegevens voor dit onderzoek.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Ellen KeizerICMJE-formulier
Peter BakkerICMJE-formulier
Paul GiesenICMJE-formulier
Michel WensingICMJE-formulier
Femke AtsmaICMJE-formulier
Marleen SmitsICMJE-formulier
Maria van den MuijsenberghICMJE-formulier