Gebruik van androgene anabole steroïden voor en tijdens de Olympische Spelen: verminderd, maar niet verdwenen
Open

Stand van zaken
18-08-2008
W. de Ronde

Androgene anabole steroïden zijn verbindingen die qua structuur en effect grote gelijkenis vertonen met het mannelijk hormoon testosteron. Sinds deze middelen beschikbaar zijn gekomen, worden ze misbruikt om sportprestaties te bevorderen. De controle op het misbruik van deze middelen is lange tijd onvoldoende geweest. Mede daardoor werd in het voormalige Oost-Duitsland op grote schaal en van overheidswege doping verstrekt aan topsporters. Hieraan kwam een einde door de ineenstorting van het voormalige Oostblok en de introductie van onaangekondigde dopingcontroles. Het afnemen van topprestaties op verschillende atletiekonderdelen van vrouwen sinds het instellen van de controle weerspiegelt het effect van doping en de intensievere controle daarop.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1820-4