Gebruik en misbruik van de bloeddrukmeter

Opinie
W.H. Birkenhäger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:390-2

Zie ook het artikel op bl. 388.

De arteriële bloeddruk kan op verschillende manieren worden gemeten. De directe (intra-arteriële) meting geldt bij optimale uitvoering als de gouden standaard. In de dagelijkse praktijk zal men zich tot één der indirecte methoden moeten beperken. De plethysmografie, gebaseerd op het comprimeren en geleidelijk decomprimeren van A. brachialis en de registratie van het verschijnen en verdwijnen van vaattonen, heeft zich in haar lange geschiedenis als betrouwbaarste methode laten kennen. De manchetdruk kan worden afgelezen op een kwikkolom, een veermanometer of een aneroïde(membraan)manometer. Daar het gemak de mens en dus ook de arts dient, zijn er de afgelopen jaren allerhande elektronische varianten in de handel gebracht. Deze bezitten een grote aantrekkingskracht: ze zijn compact, vervangen het menselijk oor door een micro-microfoon voor het opvangen van Korotkoff-tonen en beperken het verder benodigde waarnemingsvermogen tot het aflezen van een bloeddruk in cijfers. Ondanks zulke aanlokkelijke kenmerken gaan…

Auteursinformatie

Prof.dr.W.H.Birkenhäger, internist, Karl Marxstraat 35, 3076 DP Rotterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties