Gastro-intestinale chirurgie en gastro-enterologie. XIV. Mesenteriale afwijkingen bij gegeneraliseerde vaatziekten

Klinische praktijk
J.W. Cohen Tervaert
W.J. Boeve
J.J. Kolkman
H.O. ten Cate Hoedemaker
C.A. Stegeman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:250-5
Abstract

Samenvatting

- Diverse vormen van vasculitis kunnen leiden tot mesenteriale ischemie, ischemische colitis of aneurysmata van de aorta of de intestinale vaten.

- De vasculitiden kunnen grote en/of middelgrote vaten aantasten, middelgrote en/of kleine vaten, of alleen kleine vaten. Aangezien de diagnostiek en de therapie van de verschillende vormen verschillen, is het essentieel om onderscheid te maken tussen de diverse vormen.

- Gastro-intestinale manifestaties van vasculitis kunnen doorgaans met behulp van angiografie, digitale subtractieangiografie of magnetische-resonantieangiografie (MRA) vastgesteld worden.

- Wanneer bij patiënten vasculitis vermoed wordt, kunnen diverse laboratoriumtests behulpzaam zijn bij het stellen van de diagnose. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om met histologisch onderzoek of angiografie de diagnose te bevestigen.

- De therapie van vasculitis die niet een gevolg is van een chronische infectie bestaat uit hoge doseringen corticosteroïden; indien er sprake is van polyarteriitis nodosa of van vasculitis in samenhang met antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA), dient tevens cyclofosfamide te worden gegeven.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Afd. Klinische en Experimentele Immunologie: prof.dr.J.W.Cohen Tervaert, internist.

Academisch Ziekenhuis Groningen.

Afd. Radiologie: dr.W.J.Boeve, radioloog.

Afd. Chirurgie: H.O.ten Cate Hoedemaker, chirurg.

Afd. Nefrologie: dr.C.A.Stegeman, internist.

Medisch Spectrum Twente, afd. Gastro-enterologie, Enschede.

Dr.J.J.Kolkman, gastro-enteroloog.

Contact prof.dr.J.W.Cohen Tervaert

Ook interessant

Reacties