Gastro-intestinale chirurgie en gastro-enterologie. VII. Motiliteitsstoornissen proximaal in de tractus digestivus

Klinische praktijk
G.E.E. Boeckxstaens
O.R.C. Busch
L.M.A. Akkermans
M.A. Cuesta
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:548-53
Abstract

Samenvatting

- Dysfagie en pijn op de borst zijn de twee meest voorkomende symptomen van motiliteitsafwijkingen van de slokdarm. Dysfagie is te onderscheiden in hoge of orofaryngeale en lage of oesofageale dysfagie.

- Orofaryngeale dysfagie past bij disfunctie van de pars cricopharyngea van de M. constrictor pharyngis inferior (M. cricopharyngeus), die vaak samengaat met een Zenker-divertikel. De behandeling bestaat uit endoscopische of chirurgische myotomie en diverticulectomie.

- Bij achalasie is er een onvolledige relaxatie van de onderste slokdarmsfincter met aperistalsis. Endoscopische pneumodilatatie en chirurgische myotomie van de onderste slokdarmsfincter zijn de belangrijkste behandelingen.

- Bij dysfagie of niet-cardiale pijn op de borst kunnen ook spastische of hypocontractiele slokdarmmotiliteitsafwijkingen bestaan; deze zijn vaak moeilijker behandelbaar.

- Motiliteitsstoornissen van de maag zijn vooral gastroparese en functionele dyspepsie. Bij diabetische gastroparese is ook goede controle van de glykemie nodig. Nieuwe inzichten in de pathofysiologie van functionele dyspepsie betreffen afwijkende viscerale sensitiviteit en verminderde adaptieve relaxatie van de maag bij voedselinname.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr.G.E.E.Boeckxstaens, internist.

Afd. Chirurgie: dr.O.R.C.Busch, chirurg.

Universiteit Utrecht, afd. Experimentele Chirurgie, Utrecht.

Prof.dr.L.M.A.Akkermans, gastro-intestinaal fysioloog.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Dr.M.A.Cuesta, chirurg.

Contact dr.G.E.E.Boeckxstaens

Ook interessant

Reacties