Fysische diagnostiek - percussie van de thorax

Klinische praktijk
P.J.E. Vos
C.L.A. van Herwaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1812-5
Abstract

Samenvatting

- Percussie van de longen kan kleine afwijkingen (< 3 cm diameter) en afwijkingen die diep in het longparenchym liggen (5-7 cm vanaf de buitenzijde van de thoraxwand) niet detecteren.

- De waarde van de percussie als test ter vaststelling van pulmonale pathologische afwijkingen in vergelijking met de thoraxröntgenfoto wordt slechts in enkele onderzoeken geëvalueerd.

- Percussie van de longen blijkt slechts van beperkte waarde; met name de sensitiviteit is zeer laag. Bovendien is de inter- en intra-individuele variabiliteit groot.

- Percussie ter detectie van cardiomegalie wordt slechts in één recent onderzoek onderzocht in een geselecteerde populatie: in dat onderzoek zijn de voorspellende waarden alsmede de reproduceerbaarheid redelijk te noemen.

Auteursinformatie

Universitair Longcentrum Dekkerswald/Academisch Ziekenhuis Nijmegen, Postbus 9001, 6560 GB Groesbeek.

Mw.dr.P.J.E.Vos en prof.dr.C.L.A.van Herwaarden, longartsen.

Contact mw.dr.P.J.E.Vos

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties