Fysiologie en pathofysiologie van de 'intrinsic factor'-secretie en de cobalamine(vitamine B12)-absorptie
Open

Stand van zaken
22-09-1992
H.P.M. Festen

Auteursinformatie

Groot Ziekengasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Nieuwstraat 34, 5211 NL 's-Hertogenbosch.
Dr.H.P.M.Festen, internist-gastro-enteroloog.