Frequente bezoekers van de huisarts maken hoge kosten in de eerste en tweede lijn*

Onderzoek
Frans T. Smits
Henk J. Brouwer
Aeilko H. Zwinderman
Jacob Mohrs
Hugo M. Smeets
Judith E. Bosmans
Aart H. Schene
Henk C. van Weert
Gerben ter Riet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7117
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken in hoeverre patiëntgegevens en huisartskenmerken de zorgkosten verklaren van patiënten die hun huisarts frequent bezoeken gedurende 1-3 jaar.

Opzet

Observationeel onderzoek.

Methode

Er werd gebruikgemaakt van huisartsregistratiebestanden en declaratiegegevens van een zorgverzekeraar. Gepseudonimiseerde gegevens uit de dossiers van 16.531 patiënten (39 huisartsen) werden gekoppeld aan eerste- en tweedelijns kosten vergoed door een zorgverzekeraar in de periode 2007-2009. Huisartskenmerken werden verzameld via administratieve gegevens en een vragenlijst. Via multilevel lineaire regressieanalyse schatten we het effect van de duur van het frequente bezoek op de zorgkosten, na correctie voor aandoeningen van de patiënt en huisartskenmerken.

Resultaten

De ongecorrigeerde gemiddelde uitgaven in 3 jaar waren voor niet-frequente bezoekers €5.044 en voor frequente bezoekers €15.824. Na correctie voor bekende confounders bleven de zorgkosten voor frequente bezoekers aanzienlijk hoger. Hoe langer het frequente bezoek bestond, hoe hoger de kosten waren. Vergeleken met niet-frequente bezoekers waren de gecorrigeerde kosten voor 3 jaar zorg €1723 hoger voor patiënten die gedurende 1 jaar frequente bezoeker waren, en €5293 hoger voor patiënten die 3 jaar lang frequent bezoeker waren.

Conclusie

Frequente bezoekers van de huisarts genereren hoge zorgkosten, zowel in de eerste als in de tweede lijn. Deze kosten kunnen deels worden verklaard door de aandoeningen van patiënten en door kenmerken en werkstijl van de huisarts. Mogelijk spelen aandoeningen die nu niet door de huisarts worden geregistreerd, een rol. De mechanismen die deze extra uitgaven veroorzaken vereisen nader onderzoek.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BMC Family Practice (2013;14:138) met als titel ‘Morbidity and doctor characteristics only partly explain the substantial healthcare expenditures of frequent attenders: a record linkage study between patient data and reimbursements data’.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Huisartsgeneeskunde: drs. F.T. Smits, huisarts en onderzoeker; drs. H.J. Brouwer, psycholoog; J. Mohrs, wetenschappelijk programmeur; prof.dr.H.C. van Weert, huisarts; dr. G. ter Riet, arts-epidemioloog.

Afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica: prof.dr.A.H. Zwinderman, klinisch epidemioloog en biostatisticus.

Afd. Psychiatrie: prof.dr. A.H. Schene, psychiater.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. H.M. Smeets, arts-epidemioloog.

Vrije Universiteit Medisch Centrum, EMGO Instituut, Amsterdam.

Dr. J.E. Bosmans, gezondheidswetenschapper.

Contact drs. F.T Smits (f.t.smits@amc.uva.nl)

Verantwoording

De elektronische medische dossiers waarvan wij gebruikmaakten werden up-to-date gehouden door de huisartsen die betrokken zijn bij het huisartsennetwerk van het AMC in Amsterdam (HAG-net-AMC). Agis Health Database stelde de declaratiegegevens beschikbaar.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: deze studie is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van ZonMW (Fonds alledaagse ziekten, subsidie nr. 42011002) en door een bijdrage van NWO. Formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7117; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 5 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Frans T. Smits ICMJE-formulier
Henk J. Brouwer ICMJE-formulier
Aeilko H. Zwinderman ICMJE-formulier
Jacob Mohrs ICMJE-formulier
Hugo M. Smeets ICMJE-formulier
Judith E. Bosmans ICMJE-formulier
Aart H. Schene ICMJE-formulier
Henk C. van Weert ICMJE-formulier
Gerben ter Riet ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

hans
burggraaff

"Assumption is the mother of all fuck ups", is een (wat onfatsoenlijke) Engelse uitspraak.
We voelen het op onze klompen aan en toch is het daarom goed als er ook bewijs voor wordt geleverd. Dank voor dit doorwrochte stuk proza in het NTvG. Aangenaam leesvoer.
Waar ik wel enige bedenking bij heb, zijn de huisartskenmerken. 
De stelling die wordt geponeerd dat de kleine variatie in kosten tussen huisartsen suggereert dat patientenkenmerken belangrijker zijn, lijkt mij een interessante. Zouden er wellicht verschillen in kosten van FB kunnen zijn tussen de groep huisartsen in de zeven GZC in vergelijking met bijvoorbeeld een groep huisartsen in de Vechtstreek: een aan Amsterdam Zuid Oost aanpalende regio die compleet anders is georganiseerd en ook in belangrijke mate andere bevolkingskenmerken heeft. 
Dat kan toch haast niet anders? Misschien iets voor een interessant vervolg?

Vriendelijke groet,
Hans Burggraaff, verloskundige huisarts

huisartsopleider Weesp
 

Beste Hans,

Bedankt voor je (positieve) reactie op ons artikel.

Wat betreft de invloed van huisartskenmerken heb je gelijk. We beschrijven dit ook onder beperkingen in de discussiesectie van het artikel. Ons onderzoek betreft een nog al homogene groep huisartsen in een specifieke regio. Een grotere en meer diverse groep huisartsen zal nodig zijn om hier iets gefundeerds over te kunnen zeggen.
Met hartelijke groet,

Frans Smits, huisarts-onderzoeker