Frederik van Eeden Stichting scriptieprijs 'Negentiende-eeuwse vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg'

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:390

De Frederik van Eeden Stichting te Amsterdam stelt in de periode 1996-2000 jaarlijks een scriptieprijs van ƒ 1.000,- beschikbaar voor een doctoraalscriptie handelend over een (deel)onderwerp met betrekking tot de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland gedurende de negentiende eeuw. In de scriptie dienen de ontwikkelingen in een historisch kader te worden geplaatst, waarbij aandacht moet worden besteed aan de relevante buitenlandse en Nederlandse literatuur – zoals onder andere aanwezig in De Meerenbergcollectie in de bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam – voor zover deze literatuur de aard van de vernieuwing mede heeft bepaald.

Nadere bijzonderheden over de aard…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties