Fraude bij onderzoek naar elektromagnetisch effect

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1710-1

Het mogelijke verband tussen elektromagnetische velden bij hoogspanningslijnen en kanker staat al jaren sterk in de belangstelling. Er zijn vele honderden onderzoeken gedaan, meestal zonder hard resultaat. Wél zeer belangwekkend was een uit 1992 daterend onderzoeksresultaat van de aan het Lawrence Berkeley Laboratory in Californië verbonden celbioloog Robert Liburdy. Hij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties