Follow-up van volwassen vrouwen met het syndroom van Turner bij een Utrechts cohort

Onderzoek
D.M. Broekhuijsen-van Henten
M. de Vroede
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1630-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventarisatie van de medische follow-up van volwassen vrouwen met het syndroom van Turner.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek met gebruik van vragenlijsten.

Methode

Vragenlijsten werden in augustus 2005 verstuurd naar 51 volwassen vrouwen met het syndroom van Turner die als kind in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht bekend waren. De vragen waren gericht op de huidige morbiditeit, medische controles, tevredenheid over de zorg en over de informatievoorziening. Daarnaast vond statusonderzoek plaats.

Resultaten

Er werden 38 vragenlijsten geretourneerd, waarvan 19 door 17-25-jarigen en 19 door 26-42-jarigen. Er hadden 7 vrouwen een periode geen medische controles gehad en 4 waren er ten tijde van het onderzoek niet onder medische controle. De overige vrouwen werden gecontroleerd door de huisarts of één of meerdere medisch specialisten. Van de 38 vrouwen werden er 6 gecontroleerd door een cardioloog. Er hadden 5 vrouwen hypertensie en 8 een nierafwijking, die bij 5 niet gecontroleerd werd. Bij 8 vrouwen was in de laatste 5 jaar botdensitometrie verricht. De tevredenheid over de zorg na de kinderleeftijd is groter in de groep 17-25-jarigen dan in de groep 26-42-jarigen. Het merendeel van de vrouwen gaf aan voldoende kennis te hebben over het syndroom van Turner.

Conclusie

De medische zorg rondom volwassen vrouwen met het syndroom van Turner in onze studiegroep was suboptimaal. Met name de cardiovasculaire risicofactoren werden onderbelicht. Wij pleiten voor follow-up van patiënten met het syndroom van Turner in een multidisciplinaire polikliniek met protocollaire follow-up.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1630-4

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, huispost KE 04.133.1, Postbus 85.090, 3508 AB Utrecht.

Mw.D.M.Broekhuijsen-van Henten, kinderarts; mw.dr.M.de Vroede, kinderarts-endocrinoloog.

Contact mw.D.M.Broekhuijsen-van Henten (dbroekh2@umcutrecht.nl)

Ook interessant

Reacties