Follow-up in de oncologie: patiënt- én ziektespecifiek

Klinische praktijk
Maarten von Meyenfeldt
Liesbeth Boersma
José Maessen
Kristien Keymeulen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4127
Abstract

Samenvatting

  • Follow-up in de oncologie verwijst naar vooral medisch-technische controles van

  • patiënten na behandeling van kanker.

  • De termen ‘nazorg’ en ‘nacontrole’ geven veel beter weer wat te doen staat na voltooiing van een kankerbehandeling: niet alleen medisch-technische zorg, maar invulling van de zorgbehoeftes die het gevolg zijn van de doorgemaakte ziekte en haar behandeling.

  • Met elke patiënt zou een individueel nazorg plan moeten worden opgesteld dat invulling geeft aan de 3 doelstellingen van nazorg of nacontrole: medische en psychosociale zorg, voor het ziektebeloop relevante opsporing van recidief of nieuwe primaire ziekteactiviteit en kwaliteitsregistratie van medisch handelen.

  • De betrokkenheid van de patiënt bij dit selectieproces is in de dagelijkse praktijk in het algemeen beperkt.

  • De manier waarop een door de individuele patiënt mede bepaalde nazorg en nacontrole wordt ingevuld, is voorlopig een wetenschappelijke uitdaging. Duidelijk is in elk geval dat daar weinig ‘standaard’ aan is.

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Afd. Heelkunde: prof.dr. M. von Meyenfeldt en drs. K. Keymeulen, chirurgen-oncologen.

Afd. Patiënt en Zorg: dr. J. Maessen, ZonMw Implementatie fellow.

MaastroClinic, Maastricht: dr. L. Boersma, radiotherapeut-oncoloog.

Verantwoording

Belangenconflict: M. von Meyenfeldt ontving financiële vergoeding voor zijn lidmaatschap van het adviesbureau van Numico. Tevens ontving hij onderzoeksgelden van ZonMW, Numico en Fresinius Kabi en werd hij betaald voor het geven van lezingen. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 oktober 2011

Ook interessant

Reacties