Fluid, electrolyte, and acid-base physiology

Media
M.L. Halperin
M.B. Goldstein
P.W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:909

M.L.Halperin en M.B Goldstein, Fluid, electrolyte, and acid-base physiology. A problem-based approach. 3e druk. 532 bl., fig., tabellen. W.B.Saunders Company, Philadelphia 1999. ISBN 0-7216-7072-5. Prijs: ingen. ƒ 141,20.

In dit boek worden in 4 secties respectievelijk het zuur-basenevenwicht, hypo- en hypernatriëmie, hypo- en hyperkaliëmie en hyperglykemie behandeld. De diverse hoofdstukken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties