Flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen
Open

De INSOMNIA-studie
Onderzoek
29-12-2016
Hilde M. Wesselius

Auteursinformatie

*Namens de ‘FAMOUS study group’ van onderzoeksconsortium acute geneeskunde (ORCA) Nederland.

 

VU Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, sectie acute geneeskunde, Amsterdam.

H.M. Wesselius, MD, aios interne geneeskunde (h.wesselius@vumc.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Hilde M. WesseliusICMJE-formulier