Flashmob-onderzoek naar slaapkwaliteit in ziekenhuizen
Open

De INSOMNIA-studie
Onderzoek
29-12-2016
Hilde M. Wesselius

Achtergrond en het waarom van de studie

Het is bekend dat een verminderde kwaliteit van slaap gerelateerd is aan gezondheidsproblemen. Aangezien in het ziekenhuis juist het doel is om patiënten te laten herstellen van ziekte is een goede nachtrust essentieel. Een ziekenhuisafdeling moet er dan ook naar streven om de dagelijkse routine zoveel mogelijk te laten bijdragen aan het behoud van een goed slaap-waakritme van de patiënt.

Vraagstelling

Er is weinig bekend over de kwaliteit van slaap van patiënten op de verpleegafdelingen (‘normal care’) in Nederlandse ziekenhuizen. Wij verwachten dat de slaapkwaliteit in het ziekenhuis slechter wordt ervaren dan thuis en dat omgevingsfactoren zoals geluiden en ziekenhuisritme hier de belangrijkste rol in spelen. In dat geval kunnen hiervoor gerichte interventies ontwikkeld worden. Daarom onderzoeken we in hoeverre patiënten in het ziekenhuis slechter slapen dan thuis en welke ziekenhuisgebonden factoren hierin de belangrijkste rol spelen.

Opzet van het onderzoek

Voor dit onderzoek gebruiken wij een samengestelde vragenlijst, gebaseerd op de ...