Financiering van gezondheidsonderzoek. Het Nederlands Astma Fonds

Perspectief
J.M. Spanjer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:923-5

‘Het budget dat NWO (organisatie ter bevordering van het Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek; red.) ter beschikking heeft voor wetenschappelijk onderzoek op het hele gebied van de medische wetenschappen is ongeveer 22 miljoen gulden. Dat is een veel te gering bedrag. Het is daarom begrijpelijk dat anderen invloed zouden willen uitoefenen op de besteding van de gelden van collectebusfondsen. Het Astma Fonds heeft echter een jarenlange expertise met selectie en begeleiding van wetenschappelijk onderzoek opgebouwd, waardoor de procedures inmiddels zeer zijn verfijnd. Wij zien elders nogal eens onderzoeken gehonoreerd worden die het bij ons niet zouden halen.’

Prof.dr.Ph.H.Quanjer, fysioloog, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Astma Fonds, is doorgaans bescheiden, maar zelfverzekerd zodra het onderwerp ‘selectie van wetenschappelijk onderzoek’ ter sprake komt. ‘Wie weet komt er ooit verandering in het historisch gegroeide, door particulier initiatief ontwikkelde systeem. Wellicht is er hier en daar wel wat op aan te merken. Maar…

Auteursinformatie

Mw.drs.jur.J.M.Spanjer, journalist, Plantage Middenlaan 1, 1018 DA Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties