Financiering van gezondheidsonderzoek. De Nier Stichting Nederland

Perspectief
J.M. Spanjer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:368-70

‘Mensen die al zo lang nierklachten hebben, zijn afhankelijk geworden van het medische circuit. Die afhankelijkheid willen wij doorbreken. Daaraan zal de Nier Stichting de komende tijd veel aandacht besteden’, zegt directeur ir.J.J.Alexander van de Nier Stichting Nederland. ‘Sinds een tijdje hebben wij de patiëntenvereniging in Bussum letterlijk onder ons dak. Daarmee hopen wij op een grotere synthese in denken en doen van Stichting en doelgroep.’

Van het collectebusgeld, dat het grootste deel van de inkomsten vormt (de Nier Stichting ontvangt dit geld jaarlijks via 60.000 vaste collectanten, die door 1400 zogenoemde collecte-contactpersonen worden gerekruteerd), en het geld dat via giro, bank of notaris binnenkomt, gaat ruim twee derde naar wetenschappelijk onderzoek. In 1991 bedroeg dat budget voor wetenschappelijk onderzoek bijna 10 miljoen gulden. Uit het jaarverslag blijkt dat het overgrote deel wordt besteed aan wetenschappelijke projecten. Daarnaast worden 2 bijzondere leerstoelen gefinancierd; talloze reisbeurzen worden verdeeld (54.000 gulden); hulp…

Auteursinformatie

Mw.drs.jur.J.M.Spanjer, journalist, Plantage Middenlaan 1, 1018 DA Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties