Financiële prikkel helpt zwangere om niet te roken

Marleen Hoebe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5054

Financiële prikkels kunnen zwangeren helpen zich van roken te onthouden. Franse onderzoekers toonden in hun publicatie in The BMJ een associatie aan tussen belonende vouchers en continue onthouding tijdens de zwangerschap. Ook vonden ze een verband met neonatale uitkomsten.

In Nederland worden ongeveer 35 kinderen per dag geboren die in de baarmoeder in aanraking kwamen met tabaksrook. Medicamenteuze behandelingen die zwangeren kunnen helpen te stoppen met roken, kunnen echter ook risico’s meebrengen. Een Franse onderzoeksgroep bekeek hoe effectief het belonen van onthouding tijdens de zwangerschap is en hoe dit geboorte-uitkomsten beïnvloedt (BMJ. 2021;375:e065217).

Aan het gerandomiseerde, enkelblinde onderzoek namen rokers ≥ 18 jaar deel die < 18 weken zwanger waren. Ze rookten ≥ 5 sigaretten of ≥ 3 sjekkies per dag. De controlegroep bestond uit 229 vrouwen, van wie 17% werkloos was. Deze groep ontving een voucher ter waarde van 20 euro voor elk van de 6 contactmomenten, maar geen financiële beloning voor onthouding. De interventiegroep bestond uit 231 vrouwen, van wie 18% werkloos was. Zij konden naast de 6 vouchers ook beloningen krijgen voor onthouding op de contactdag en voor continue onthouding. Het hoogste bedrag aan vouchers dat deze groep kon verdienen, was 520 euro.

In de beloningsgroep hielden 38 vrouwen (16%) continue onthouding vol vanaf het eerste stopmoment tot het zesde contactmoment voor de bevalling. Dat was meer dan de 17 vrouwen (7%) in de controlegroep (oddsratio (OR): 2,45; 95%-BI: 1,34-4,49). Afgaand op zelfrapportage en een koolmonoxide-blaastest was de prevalentie van onthouding bij elk contactmoment in de beloningsgroep steeds hoger dan in de controlegroep (OR: 4,61; 95%-BI: 1,41-15,01). In de controlegroep waren ook meer baby’s met een slechte neonatale uitkomst zoals aangeboren afwijkingen of perinatale sterfte (9% vs. 2% in de beloningsgroep).

Het onderzoeksteam concludeert dat financiële prikkels zwangere rokers veilig kunnen helpen om te stoppen met roken, maar dat het lastig te beoordelen is wat de werkelijke kosteneffectiviteit van deze interventie is.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken

Gerelateerde artikelen

Reacties