Fijne kneepjes van klinisch redeneren

Marieke Buijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C4015

Klinisch redeneren is de kernactiviteit van het artsenvak en komt pas in de loop van vele jaren tot wasdom. Hoe breng je die vaardigheid tijdens de beperkte studieduur toch over op studenten? Kinderarts en hoogleraar klinisch onderwijs Paul Brand en internist en docent klinisch redeneren Abel Thijs hebben daar beiden jaren ervaring in en delen hun inzichten.

‘“Klinisch redeneren”… als je erbij stilstaat, is het een vreemd begrip’, zegt Abel Thijs. Er verschijnt een lach op zijn gezicht en zijn stemvolume schiet omhoog. ‘Ga maar na, je hoort een advocaat toch ook niet zeggen: nu gaan we een stukje “juridisch redeneren”. En chemici doen ook niet aan “scheikundig redeneren”. Ze doen gewoon hun vak. Dat is precies wat klinisch redeneren is voor dokters: ons vak, het verzamelen en wegen van informatie om tot een goede aanpak te komen voor de patiënt die we op dat moment voor ons hebben.’

In nauwe zin is klinisch redeneren het traject…

Auteursinformatie

Marieke Buijs werkt als freelance-journalist in opdracht van de NTvG -redactie.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek

Ook interessant

Reacties