Feochromocytomen en paragangliomen: implicaties van nieuwe inzichten voor diagnostiek en behandeling
Open

Stand van zaken
03-03-2008
E.P.M. van der Kleij-Corssmit, B. Havekes, A.H.J.T. Vriends, J.C. Jansen en J.A. Romijn
Aanvaard op 26-04-2007.
Gepubliceerd op 03-03-2008.
In print verschenen in week 9 2008.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:489-93