Federatie van Nederlandse Trombosediensten

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2039

De standaard ‘Afhandeling cumarine-interacties’, een uitgave van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten, het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers en de Stichting Health Base, is herzien. De nieuwe versie van de standaard staat op www.fnt.nl onder ‘Ingang artsen, apothekers en specialisten’.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties