Fatale afloop van een sepsis met Capnocytophaga canimorsus na een triviale hondenbeet

Klinische praktijk
B. Kleijnen-Grebien
S. Boorsma
F.S. Stals
R. van Schelven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1882-5
Abstract

Samenvatting

Een 54-jarige gezonde man presenteerde zich op de Spoedeisende Eerste Hulp met tekenen van een sepsis. Vier dagen tevoren was hij gebeten en gekrabd door zijn hond. In een perifere bloeduitstrijk waren intracellulaire gramnegatieve staven te zien. Ondanks maximaal beleid kwam patiënt anderhalve dag na aankomst te overlijden aan een septische shock met multiorgaanfalen en diffuse intravasale stolling. Na een geruime incubatietijd van de miltkweek groeide er een gramnegatieve staaf, die na 16s-RNA-analyse werd gekarakteriseerd als Capnocytophaga canimorsus. Dit is een commensaal micro-organisme uit de orofarynx van honden en katten. Infectie ontstaat 2-3 dagen na besmetting. De klinische presentatie is heterogeen en soms ontstaat een fulminant verlopende infectie. De letaliteit van de infectie is 30. Meestal is er een risicofactor zoals splenectomie, alcoholabusus of immuunsuppressie. Onmiddellijke antibiotische behandeling zou het beloop van deze infectie kunnen beïnvloeden. Tevens is voorgesteld om bij hoogrisicopatiënten hondenbeten profylactisch antibiotisch te behandelen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1882-5

Auteursinformatie

Laurentius Ziekenhuis, Postbus 920, 6040 AX Roermond.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.drs.B.Kleijnen-Grebien, arts (thans: Atrium Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Heerlen); mw.drs.S.Boorsma, internist-nefroloog; hr.drs.R.van Schelven, internist-endocrinoloog.

Afd. Medische Microbiologie: hr.dr.F.S.Stals, microbioloog.

Contact mw.drs.B.Kleijnen-Grebien (bkleijnen@yahoo.com)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties