Fasciitis necroticans ten gevolge van een infectie met Vibrio vulnificus in een palingkwekerij

Klinische praktijk
Angelique Dijkstra
Jan van Ingen
Pieter H.W. Lubbert
Olga L.M. Haenen
A.V.M. (Lieke) Möller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B157
Abstract

Samenvatting

Een 41-jarige man presenteerde zich met een pijnlijke infectie van zijn rechter hand. Hij werkte in een palingkwekerij, waar op dat moment een infectie met Vibrio vulnificus onder de palingen heerste. De infectie van zijn rechter hand ontwikkelde zich tot een fasciitis necroticans waarbij een sepsis ontstond, die voor enkele dagen behandeling op de Intensive Care noodzakelijk maakte. De kweek van peroperatief afgenomen materiaal van de hand toonde een V. vulnificus. De behandeling daarvan vond plaats met meerdere chirurgische debridementen en de toediening van specifieke antibiotica. Een V. vulnificus-infectie is een zeer ernstige infectie die onbehandeld snel tot de dood kan leiden. Een eventueel onderliggend lijden kan het beloop negatief beïnvloeden. Aanwijzingen voor een V. vulnificus-infectie kan men vinden via een gedegen anamnese, in het bijzonder over beroep en eventuele vakanties. Als zich fasciitis necroticans lijkt te ontwikkelen, is acute chirurgische exploratie in combinatie met antibioticatoediening de behandeling van eerste keus.

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, Groningen.

Afd. Intensive Care: drs. A. Dijkstra, arts niet in opleiding tot specialist; dr. J. van Ingen, intensivist.

Afd. Chirurgie: drs. P.H.W. Lubbert, chirurg.

Laboratorium voor Infectieziekten: dr. A.V.M. Möller, arts-microbioloog.

Wageningen Universiteit, Centraal Veterinair Insituut, Researchcentrum, Lelystad.

Dr.ir. O.L.M. Haenen, onderzoeker.

Contact drs. A. Dijkstra (angelique.dijkstra@mzh.nl)

Verantwoording

Drs. Y. Eltahir, plastisch chirurg, en B. Tebbes, medisch fotograaf, Universitair Medisch Centrum Groningen, droegen bij aan dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 april 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties