Fasciitis necroticans ten gevolge van een infectie met <i>Vibrio vulnificus</i> in een palingkwekerij
Open

Casuïstiek
25-02-2009
Angelique Dijkstra, Jan van Ingen, Pieter H.W. Lubbert, Olga L.M. Haenen en A.V.M. (Lieke) Möller

Een 41-jarige man presenteerde zich met een pijnlijke infectie van zijn rechter hand. Hij werkte in een palingkwekerij, waar op dat moment een infectie met Vibrio vulnificus onder de palingen heerste. De infectie van zijn rechter hand ontwikkelde zich tot een fasciitis necroticans waarbij een sepsis ontstond, die voor enkele dagen behandeling op de Intensive Care noodzakelijk maakte. De kweek van peroperatief afgenomen materiaal van de hand toonde een V. vulnificus. De behandeling daarvan vond plaats met meerdere chirurgische debridementen en de toediening van specifieke antibiotica. Een V. vulnificus-infectie is een zeer ernstige infectie die onbehandeld snel tot de dood kan leiden. Een eventueel onderliggend lijden kan het beloop negatief beïnvloeden. Aanwijzingen voor een V. vulnificus-infectie kan men vinden via een gedegen anamnese, in het bijzonder over beroep en eventuele vakanties. Als zich fasciitis necroticans lijkt te ontwikkelen, is acute chirurgische exploratie in combinatie met antibioticatoediening de behandeling van eerste keus.