Farmaca, psychofarmaca, klinisch onderzoek.

Media
A.J.M. Loonen
G.J. Zwanikken
L. Offerhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:789

A.J.M.Loonen en G.J.Zwanikken, Farmaca, psychofarmaca, klinisch onderzoek. Ontwikkeling, beproeving en toepassing van (psycho)farmaca. 243 bl., fig., tabellen. WULCO, 's-Hertogenbosch 1987. Prijs: ingen. ƒ 79,50.

De opzet van dit boek doet bij eerste lezing wat ongewoon aan. Het is een nogal heterogene verzameling van opstellen over de industriële ontwikkeling van een nieuw…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties