Extracorporele membraanoxygenatie bij pasgeborenen

Opinie
C. Festen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:364-6

Ondanks grote vooruitgang in de neonatale intensieve zorg en belangrijke verbeteringen in beademingstechnieken gelukt het niet bij alle pasgeborenen met ademhalingsproblemen een adequate gaswisseling te verkrijgen. Indien men hierin wel slaagt, gaat dit soms slechts ten koste van blijvende schade aan de longen.

Nadat de extracorporele circulatie in verband met de open-hartchirurgie in het begin van de vijftiger jaren ontwikkeld was, heeft men al vrij snel getracht dit principe ook toe te passen voor langduriger ondersteuning van hart- en longfunctie. Pas na ontwikkeling van de membraanoxygenator, waardoor voortdurend direct bloed-gascontact kon worden voorkomen, en van de mogelijkheid een gesloten systeem toe te passen, waardoor met een minder ingrijpende beïnvloeding van de bloedstolling kon worden volstaan, gelukten het Bartlett et al. in het begin van de zeventiger jaren de extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) met succes toe te passen bij voldragen pasgeborenen met ademhalingsproblemen.1

Methode

De ECMO is een methode om door…

Auteursinformatie

Sint-Radboudziekenhuis, afd. Kinderchirurgie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.C.Festen, kinderchirurg.

Verantwoording

Namens de Extracorporele-membraanoxygenatie(ECMO-)groep Nijmegen, een samenwerkingsverband van de afdelingen Kindergeneeskunde, Thorax- en hartchirurgie, Anesthesie, Kinderneurologie en Kinderchirurgie van het Sint-Radboudziekenhuis te Nijmegen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties